Özel Öncü Ortaokulu olarak doğru ve güçlü iletişim kurabilen, eleştirel düşünebilen, yeni ve farklı bakış açıları geliştirebilen, çözüm odaklı, 21.yy öğrenci becerilerini kazanmış bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip öğrencilerimizin bilgiyi kullanabilen, teknolojiye ayak uydurmuş, çevre okuryazarı olmalarını hedefliyoruz.

Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Almanca dil eğitim programlarımızla dört dil yetisini geliştiriyoruz.

Öğrencilerimize sunduğumuz üstün rehberlik hizmetiyle kendilerini tanımalarını, öz disiplinlerini geliştirmelerini, verimli çalışma alışkanlığı kazanabilmelerini, kariyer hedeflerinin temelini oluşturmalarını istiyoruz.

Sistemli, disiplinli uzman eğitim kadromuz, ölçme değerlendirme çalışmalarımız, okul takımlarımız ve nitelikli ders içeriklerimizle öğrencilerimizi hem sosyal hem de akademik başarıya ulaştırıyoruz.