ÖNCÜ KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI

Özel Öncü Eğitim Kurumları Kurucusu Önder TONYALI, “En iyi yatırım, insana yapılan yatırımdır.” anlayışıyla Özel Öncü Okullarının temelini Düzce’de 1997 yılında attı. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında, 8 yıllık kesintisiz eğitim ile Özel Öncü İlköğretim Okulu olarak eğitime başladı. Kuruluşundan bir yıl sonra, önce Marmara Depremi sonra Düzce depremini yaşayarak eğitimine kendi binasında devam eden tek okul oldu. Düzce’nin ilk özel okul olma vasfını taşıyan aynı zamanda Türkiye’de kampüs okulculuğun önderlerinden olan okulumuz; 2000 yılında Anadolu Lisesi, 2003 yılında Öncü Kültür Eğitim-Öğretim Vakfı, 2004 yılında Öncü Fen Dershanesi, 2006 yılında Düzce’nin ve bölgenin ilk özel Fen Lisesi, 2008 yılında Öncütürk Misafirhanesi’ni bünyesine kattı. 2016 yılında Bolu kampüsünü de hayata geçirerek 2 kampüs 9 okul ile özel okulcuğun lideri durumuna geldi. 2011 yılında Türkiye’nin sayılı marka okullarından Doğa Okulları lisansını alarak Düzce’de eğitim-öğretime “Doğa Konseptli Okul Modeli” ile farklı bir bakış açısı getirdi. 2020 yılında Türk Eğitim Derneği lisansıyla da gücüne güç katarak bölgenin lider okulu olma unvanını taçlandırdı.

VİZYONUMUZ

Eğitimde öncü, milli kültürünü önemseyen bilimsel düşünebilen, hayallerini ve hedeflerini yüksek tutabilen üretken, mutlu, lider bireyler yetiştirmektir.

MİSYONUMUZ

 • Eğitimde mükemmellik

 • Alanında uzman öğretmen kadrosuyla akademik başarı

 • Bölgemizde ve Türkiye’de örnek bir eğitim kurumu olmak

DEĞERLERİMİZ

 • Adalet

 • Güvenirlik

 • Profesyonellik

 • Başarma inancı

 • Sevgi ve saygı

 • İş birliği ve dayanışma

 • Liderlik

 • Tarafsızlık

 • Kalite

 • Akademik ölçütlere ve bilimsel değerlere bağlılık

 • Üretkenlik ve paylaşımcılık

 • Demokratik düşünce

İLKELERİMİZ

Öncü Eğitim kurumlarında;

 • Eğitim sistemini, bütünüyle öğrenci merkezli olarak düzenlemek,

 • Bireyin çok yönlü gelişimini gözetip onun bireysel güçlerini ve yetilerini ortaya çıkarıp geliştirmek,

 • Eğitim ortamını, bireyin yaparak, yaşayarak öğrenmesini gerçekleştirecek biçimde düzenlemek,

 • Anaokulundan ortaöğretimin sonuna dek, eğitimde “tam öğrenme” modelini uygulamak,

 • Öncü Anaokulu, Öncü İlkokulu, Öncü Ortaokulu ve Öncü Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretimin içerik (programlar, yöntemler vb.) ve organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü gözetip bunların sürekliliğini sağlamak,

 • Eğitimi, çağdaş bilgi ve öğretim teknolojisi ile donatıp güçlendirmek,

 • Öğrenmeyi, bireyin kendi yaşantısını da kullanarak, belli aralıklarla ve sistemli biçimde pekiştirmek,

 • Okul ile günlük yaşam arasındaki duvarları kaldırmak, öğrencileri yararlı hobiler edinmeye özendirmek,

 • Bireyin toplumsal etkinliklere katılımını sağlayarak, yaşamı bütün boyutlarıyla tanınmasına ve bunu başkalarıyla paylaşılan bir biçime dönüştürmesine ortam hazırlamaktır.

image
image