Özel Öncü Lisesi’nde amacımız   eğitimde öncü, milli kültürünü önemseyen bilimsel düşünebilen, hayallerini ve hedeflerini yüksek tutabilen, üretken, mutlu, lider bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda, tüm öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri göz önünde tutularak zihinsel, duygusal, fiziksel ve kültürel açıdan bir bütün olarak sürekli gelişmeleri hedeflenmiştir.

Bölgemizde ve Türkiye’de örnek bir eğitim kurumu olan Özel Öncü Lisesi’nde,  teknoloji çağının gerektirdiği çağdaş bilgi ve öğretim teknolojileri ile donatılıp güçlendirilen öğrencilerimiz üniversite ve meslek yaşamına hazırlanmaktadır.

Okulumuzda İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanmakta, öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak Almanca dersleri verilmektedir.

Okul programımızın bir parçası olan üniversiteye hazırlık programı, öğrencilerimizin hedefledikleri üniversite ve bölümlerine yerleşebilmeleri için hazırlanmıştır. 9. sınıftan başlayarak 12. sınıfın sonuna kadar yurt içi ve yurt dışı üniversitelere giriş için gerekli çalışmaların tamamı okulumuzun alanında uzman öğretmen kadrosu tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, hafta içi ders programı yanında hafta sonu kurs ve etütler ile desteklenmektedir.

Rehberlik ve Ölçme-Değerlendirme birimimiz, 9. sınıftan 12. sınıfa kadar bütünsel bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürmekte ve öğrencilerimize hem süreç hem de sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmaktadır.