LİSE

      Özel Öncü Lisesi’nde amacımız   eğitimde öncü, milli kültürünü önemseyen bilimsel düşünebilen, hayallerini ve hedeflerini yüksek tutabilen, üretken, mutlu, lider bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda, tüm öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri göz önünde tutularak zihinsel, duygusal, fiziksel ve kültürel açıdan bir bütün olarak sürekli gelişmeleri hedeflenmiştir.

Bölgemizde ve Türkiye’de örnek bir eğitim kurumu olan Özel Öncü Lisesi’nde,  teknoloji çağının gerektirdiği çağdaş bilgi ve öğretim teknolojileri ile donatılıp güçlendirilen öğrencilerimiz üniversite ve meslek yaşamına hazırlanmaktadır.

 

       Okulumuzda İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanmakta, öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak Almanca dersleri verilmektedir.

Okul programımızın bir parçası olan üniversiteye hazırlık programı, öğrencilerimizin hedefledikleri üniversite ve bölümlerine yerleşebilmeleri için hazırlanmıştır. 9. sınıftan başlayarak 12. sınıfın sonuna kadar yurt içi ve yurt dışı üniversitelere giriş için gerekli çalışmaların tamamı okulumuzun alanında uzman öğretmen kadrosu tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, hafta içi ders programı yanında hafta sonu kurs ve etütler ile desteklenmektedir.

Rehberlik ve Ölçme-Değerlendirme birimimiz, 9. sınıftan 12. sınıfa kadar bütünsel bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürmekte ve öğrencilerimize hem süreç hem de sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmaktadır.

MEB Okul Öncesi Eğitimi Programının belirlediği esasları temel alırken dünyaca kabul görmüş Montessori, Regio Emilia,High Scope, GEMS ve farklılaştırılmış eğitim yaklaşımlarından da faydalanmaktadır.

ANAOKULU

Öğrencileri çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, sürecin her aşamasında aktif olmalarını sağlamak, araştırma ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri eğitim ortamları yaratmak öncelikli amacımızdır.

İLKOKUL

Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip öğrencilerimizin bilgiyi kullanabilen, teknolojiye ayak uydurmuş, çevre okuryazarı olmalarını hedefliyoruz.

ORTAOKUL

Bize Ulaşın
Kampüs Seçiniz
Öncü Koleji Ted Koleji Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu kapsamındadır.
Öncü Koleji Ted Koleji Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu kapsamındadır.
Öncü Koleji Ted Koleji Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu kapsamındadır.

DÜZCE ÖNCÜ KOLEJİ

Şıralık Mahallesi 5615. Cadde No:34/1 Merkez/Düzce

(0380) 524 80 00

  • Öncü Koleji Facebook
  • Öncü Koleji Facebook

BOLU ÖNCÜ KOLEJİ

Doğancı Köyü Yeni-1. Köy Sokağı No: 22 Merkez/BOLU

(0374) 253 52 52

  • Öncü Koleji Facebook
  • Öncü Koleji Facebook

© 2023 by ONCÜSİSTEM