Öncü Koleji olarak, her çocuğun özel olduğuna ve her çocuğun mutlaka geliştirilmesi gereken kendine has özellikleri olduğuna inanıyoruz.

İlkokul eğitim programımız, öğrenci merkezli eğitim anlayışımızla proje tabanlı ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımını temel alan, sürekli değişim içinde bulunan, dünya yenilikleri ve gelişmeleri kavrayan, bunun yanında kendi üzerine düşen sorumlulukların da farkında olan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencileri çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, sürecin her aşamasında aktif olmalarını sağlamak, araştırma ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri eğitim ortamları yaratmak öncelikli amacımızdır.

Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlamaktayız.