MEB Okul Öncesi Eğitimi Programının belirlediği esasları temel alırken dünyaca kabul görmüş Montessori, Regio Emilia,High Scope, GEMS ve farklılaştırılmış eğitim yaklaşımlarından da faydalanmaktadır.

     Programımız ile öğrencilerimizi çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, sürecin her aşamasında aktif olmalarını sağlayıp, doğuştan getirdikleri merak, araştırma, problem çözme ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri eğitim ortamları yaratılmaktadır. Farklı özellikleri göz önüne alınarak her bir çocuğa özgün öğrenme alanı ve bireysel takip olanağı oluşturulmaktadır.

     Öğrencilerimizin gelişim seviyeleri, yaş, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızın temel amacı; öğrencilerimizin milli, evrensel ve kültürel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını sağlamak ve evrensel değerler ışığında bilim, teknoloji ve sanat birikiminden faydalanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyleri yetiştirmektir.

     Bölgemizde örnek bir eğitim kurumu olan Özel Öncü Anaokulunda, alanında uzman, deneyimli ve çağa hızla ayak uyduran, yenilikçi eğitim kadrosu; öğrencilerimizin bireysel özelliklerini dikkate alarak tüm alanlarda gelişimlerini desteklemekte, sosyal bir ortam içinde keşfederek öğrenmelerine yardımcı olmakta, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamakta, kendilerini özgür biçimde ifade edebildikleri, iletişim yönünden güçlü, özgüvenli, işbirlikçi, öğrenmeye açık, farkındalığı yüksek, yaratıcılığı gelişmiş çok yönlü bireyler olarak yetiştirmektedirler.