ANAOKULU

          MEB Okul Öncesi Eğitimi Programının belirlediği esasları temel alırken dünyaca kabul görmüş Montessori, Regio Emilia,High Scope, GEMS ve farklılaştırılmış eğitim yaklaşımlarından da faydalanmaktadır.

     Programımız ile öğrencilerimizi çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, sürecin her aşamasında aktif olmalarını sağlayıp, doğuştan getirdikleri merak, araştırma, problem çözme ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri eğitim ortamları yaratılmaktadır. Farklı özellikleri göz önüne alınarak her bir çocuğa özgün öğrenme alanı ve bireysel takip olanağı oluşturulmaktadır.

     Öğrencilerimizin gelişim seviyeleri, yaş, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızın temel amacı; öğrencilerimizin milli, evrensel ve kültürel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını sağlamak ve evrensel değerler ışığında bilim, teknoloji ve sanat birikiminden faydalanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyleri yetiştirmektir.

     Bölgemizde örnek bir eğitim kurumu olan Özel Öncü Anaokulunda, alanında uzman, deneyimli ve çağa hızla ayak uyduran, yenilikçi eğitim kadrosu; öğrencilerimizin bireysel özelliklerini dikkate alarak tüm alanlarda gelişimlerini desteklemekte, sosyal bir ortam içinde keşfederek öğrenmelerine yardımcı olmakta, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamakta, kendilerini özgür biçimde ifade edebildikleri, iletişim yönünden güçlü, özgüvenli, işbirlikçi, öğrenmeye açık, farkındalığı yüksek, yaratıcılığı gelişmiş çok yönlü bireyler olarak yetiştirmektedirler.

Öğrencileri çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, sürecin her aşamasında aktif olmalarını sağlamak, araştırma ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri eğitim ortamları yaratmak öncelikli amacımızdır.

İLKOKUL

Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip öğrencilerimizin bilgiyi kullanabilen, teknolojiye ayak uydurmuş, çevre okuryazarı olmalarını hedefliyoruz.

ORTAOKUL

Özel Öncü Lisesi’nde,  teknoloji çağının gerektirdiği çağdaş bilgi ve öğretim teknolojileri ile donatılıp güçlendirilen öğrencilerimiz üniversite ve meslek yaşamına hazırlanmaktadır.

LİSE

Bize Ulaşın
Kampüs Seçiniz
Öncü Koleji Ted Koleji Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu kapsamındadır.
Öncü Koleji Ted Koleji Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu kapsamındadır.
Öncü Koleji Ted Koleji Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu kapsamındadır.

DÜZCE ÖNCÜ KOLEJİ

Şıralık Mahallesi 5615. Cadde No:34/1 Merkez/Düzce

(0380) 524 80 00

  • Öncü Koleji Facebook
  • Öncü Koleji Facebook

BOLU ÖNCÜ KOLEJİ

Doğancı Köyü Yeni-1. Köy Sokağı No: 22 Merkez/BOLU

(0374) 253 52 52

  • Öncü Koleji Facebook
  • Öncü Koleji Facebook

© 2023 by ONCÜSİSTEM