Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM, “Koronavirüs sürecinde eğitim kayıpları nasıl telafi edilecek?” sorusuna, yanıt niteliğinde bir rapor hazırladı. “Türkiye’nin Telafi Eğitimi Yol Haritası” başlıklı raporda, bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının Dünya ve Türkiye’deki eğitim sistemine etkileri ve eğitimde yaşanan kayıpların telafi süreçlerine dair çözüm önerileri sunuluyor.

OECD, Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Birleşmiş Milletler (BM) gibi dünyanın önde gelen kurumlarının verilerini analiz eden TEDMEM, eğitimdeki sorunu göstermenin yanı sıra çözüm önerileri sunarak Türkiye’yi eğitim seferberliğine çağırıyor.

#TürkiyeninTelafiEğitimiYolHaritası #tedmem

Rapora ulaşmak için: https://tedmem.org/yayin/turkiyenin-telafi-egitimi-yol-haritasi